Congres

Congres

15 september 16 september 17 september
10:30 -11:15 uur Metaalunie Effectief Werkvoorbereiden Productie Lay-Out en interne logistiek De papierloze fabriek
11:30:-12:15 uur ECI
13:00-13:45 uur Uitreiking Awards Geautomatiseerde kwaliteitscontrole van producten   Productconfigurator
14:00-14:45 uur
Cellro
15:00-15:45 uur Enkelstuksproductie tegen de kosten van Serrieproductie
16:00-16:45 uur

 

Voorstel volgorde en inhoud lezingenprogramma Teqnow tijdens de Nederlandse Metaaldagen

  • Effectief werkvoorbereiden

Nieuwe mogelijkheden dankzij digitalisering

Werkvoorbereiding vormt de spil van het productiebedrijf waar alles om draait. Werkvoorbereiders komen vaak tijd te kort. Digitalisering met name voor de werkvoorbereiding enorme kansen om effectiever te gaan werken. Tijdens deze lezing krijgt u inzicht in de kansen die digitalisering voor werkvoorbereiding kan bieden. Laat je inspireren om te kijken hoe jullie het werk effectiever kunnen voorbereiden.

  • Enkelstukproductie tegen de kosten van serieproductie

Hoe neem je belemmeringen voor enkelstuksproductie weg

Nog steeds leeft bij veel ondernemers en medewerkers het vooroordeel dat je, om kosteneffectief te kunnen werken, grote series moet produceren. Waar dit in de tijd van massaproductie veelal klopte, is dat in de huidige tijd niet meer nodig. Nog steeds worden onnodig grote series aangemaakt en worden vervolgens de nog niet benodigde producten op voorraad gelegd. Moderne machines en technieken, gecombineerd met slim organiseren maken enkelstuksproductie tegen de kosten van serieproductie mogelijk. Om dit voor elkaar te krijgen is een andere manier van werken nodig. Tijdens deze lezing komen de belangrijkste aandachtspunten aan de orde en word je geïnspireerd om hier zelf gericht mee aan de slag te gaan.

  • Productie lay-out en interne logistiek

Hoe organiseer je op de meest effectieve manier de goederen en informatiestromen in jouw bedrijf

Productiviteitsverbetering heeft een hoge prioriteit. Daarvoor worden allerlei technieken ingezet zoals lean manufacturing en QRM. Veel minder aandacht is er voor de productie lay-out en de interne logistiek. Toch vormen deze de randvoorwaarden waarbinnen je met technieken als lean manufacturing en QRM de productiviteit verder kunt verbeteren.

Tijdens deze lezing komen de belangrijkste aandachtspunten aan de orde.

  • Geautomatiseerde kwaliteitscontrole van producten

De weg naar 100% productkwaliteit

Elke klant wil foutloze producten geleverd krijgen. Om producten foutloos te kunnen leveren worden bij de fabrikanten van producten en onderdelen allerlei tussen- en eindcontroles uitgevoerd. Beter is het om het proces zo in te richten dat er geen fouten op kunnen treden. Tijdens deze lezing worden allerlei aspecten besproken om als fabrikant, op de meeste effectieve wijze, de productie zo in te richten dat gegarandeerd foutloos geleverd wordt. Wat moet er gecontroleerd worden en waar kan dat het meest effectief gedaan worden? Hoe kunnen de nog benodigde controles geautomatiseerd worden uitgevoerd?

  • De papierloze fabriek

Het elimineren van handelingen die geen waarde toevoegen

Als ondernemer werk je aan het verbeteren van de concurrentiepositie van je bedrijf. In elk bedrijf worden tal van werkzaamheden verricht die geen waarde toevoegen maar op dit moment (nog) noodzakelijk zijn. Door gericht te werken aan het elimineren van dergelijke, niet waarde toevoegende activiteiten kan de productiviteit fors worden verbeterd.

Het huidige gebruik van papier in je organisatie is vaak een indicatie van niet waarde toevoegende handelingen. Door gericht te kijken naar het gebruik van papier in het bedrijf komen deze niet waarde toevoegende werkzaamheden in beeld, waarna deze gericht geëlimineerd kunnen worden. Tijdens deze lezing worden handvatten geboden om hier grip op te krijgen.

  • Productconfigurator

Hoe werkt een productconfigurator en wat kun je ermee?

Een productconfigurator (ook wel configure to order genoemd) kan elk industrieel bedrijf grote voordelen bieden voor zowel product eigenaren als ook voor toeleveranciers.

In de lezing wordt ingegaan op wat een productconfigurator is, wat je ermee kunt en hoe je er laagdrempelig mee aan de slag kunt.

  • Robotisering: stapsgewijs van idee naar realisatie

De weg naar snel en winstgevend robotiseren

Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van robotisering van hun productieproces. Om succesvol te kunnen robotiseren is het erg belangrijk om het robotiseringstraject gestructureerd en stapsgewijs aan te pakken. Investeert men in een robot zonder eerst de juiste stappen te hebben gezet, dan levert de robot minder op dan mogelijk zou zijn.

Tijdens deze lezing krijgt u inzicht in hoe u de 8 stappen uit het ‘Stappenplan praktisch en winstgevend robotiseren bij het idustriële MKB’ gericht kunt doorlopen om zo tot een snelle en winstgevende robotiseringsoplossing kunt komen

  • Effectief werkvoorbereiden

Nieuwe mogelijkheden dankzij digitalisering

Werkvoorbereiding vormt de spil van het productiebedrijf waar alles om draait. Werkvoorbereiders komen vaak tijd te kort. Digitalisering met name voor de werkvoorbereiding enorme kansen om effectiever te gaan werken. Tijdens deze lezing krijgt u inzicht in de kansen die digitalisering voor werkvoorbereiding kan bieden. Laat je inspireren om te kijken hoe jullie het werk effectiever kunnen voorbereiden.

  • Kunstmatige intelligentie

Wat is kunstmatige intelligentie en wat kan het industrieel MKB er mee?

Onderzoekinstellingen, grote hightech bedrijven en vakliteratuur besteden de laatste jaren veel aandacht aan de ongekende mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Hierdoor wordt enerzijds de indruk gewekt dat ieder bedrijf zich vergaand moet verdiepen in de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Anderzijds wordt de indruk gewekt dat met name kleinere industriële toeleveranciers geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. De werkelijkheid ligt echter veel genuanceerder.

Tijdens deze lezing krijg je inzicht wat kunstmatige intelligentie nu echt is en wat je als industrieel mkb ermee kunt.