Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - De metaalindustrie van de toekomst

De metaalindustrie van de toekomst

Onze missie als TUWI is 'Het versterken van de positie van de Nederlandse maakindustrie in de wereld door toepassen van moderne productietechnieken'. Gezien de marktontwikkelingen speelt 'Smart Manufacturing' daarin een cruciale rol. Voor ons is Smart Manufacturing het continu zoeken naar mogelijkheden om (productie)processen bij onze klanten te verbeteren door het implementeren van vernieuwende technieken. Dat doen we met een uitgebreid netwerk van partners en leveranciers, waarmee we nauw samenwerken om doelen van onze klanten te bereiken.

Daarbij zijn twee elementen van groot belang: samenwerking en een gefaseerde aanpak waarbij we met de klant stap-voor-stap werken aan het metaalbedrijf van de toekomst. Dit leidt tot hogere kwaliteit, efficiency en een toonaangevende positie in de wereld voor Nederlandse metaalbedrijven. Samen met onze klanten zijn wij continue onderweg naar de toekomst van de metaalindustrie.

https://www.tuwi.nl/
Ouder Nieuws