Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - Maak interne logistiek flexibel en efficiënt

Maak interne logistiek flexibel en efficiënt

Mobiele robots zoals AGV’s (automated guided vehicles) en AMR’s (autonomous mobile robots) vinden we steeds vaker terug in productiebedrijven. Hun populariteit is gemakkelijk te begrijpen: ze zijn goedkoper, veiliger, meteen beschikbaar en productiever dan echte werknemers. Daarom zijn ze een belangrijk onderdeel van Smart Manufacturing. De Nederlandse Metaal Dagen zet van 19 t/m 21 april deze slimme voertuigen in de schijnwerpers.

Mobiele robots zijn een ideale oplossing om de interne logistiek te automatiseren. Ze kunnen ingezet worden om 24/7 materialen, werkstukken en gereedschappen van de ene naar de andere locatie te vervoeren. Grofweg bestaan er twee soorten voertuigen: AGV's en AMR's. AGV's gebruiken geleide infrastructuur (reflectoren of magneetstrips) om vooraf bepaalde routes te volgen. Als een object het pad van een AGV blokkeert, stopt de AGV en wacht tot het object is verwijderd. AMR's zijn dynamischer. Ze navigeren via kaarten en gebruiken gegevens van camera's, ingebouwde sensoren of laserscanners om hun omgeving te detecteren en de meest efficiënte route te kiezen. Als een object de geplande route van een AMR blokkeert, kiest hij een andere route. Aangezien AMR's niet afhankelijk zijn van geleide infrastructuur, zijn ze sneller te installeren en kunnen ze zich aanpassen aan logistieke veranderingen.

Autonome fabriek vraagt om slimme logistiek

“De Nederlandse maakindustrie is al vergaand geautomatiseerd. Zeker als we kijken naar de geautomatiseerde productie van kleine series en enkelstuks loopt Nederland voorop in de wereld. Over het algemeen gaat het dan wel om geautomatiseerde individuele productieprocessen. Bedrijven die streven naar een autonome productie binnen de kaders van Smart Manufacturing, moeten verder kijken dan alleen naar het automatiseren van een individueel productieproces. Zelfrijdende voertuigen voor de interne logistiek zijn dan ideaal om alle losse eilandjes binnen de fabriek met elkaar te verbinden. Tijdens de Nederlandse Metaal Dagen zullen deze voertuigen in levenden lijve te zien zijn en kunnen bezoekers zich laten informeren over deze handige helpers”, zegt Eventdirector Jeroen ter Steege.

Zet mensen efficiënter in

Op dit moment wordt de interne logistiek, zoals het ‘vervoer’ van materiaal, afgewerkte werkstukken, onderdelen en gereedschappen over het algemeen door mensen uitgevoerd. Veel bedrijven hebben niet door hoeveel tijd dit in beslag neemt. Zeker in een tijd waarin goed personeel moeilijk te vinden is, is het natuurlijk ontzettend jammer dat relatief eenvoudige handelingen door werknemers worden uitgevoerd. Die tijd kan veel nuttiger worden ingevuld als vakmensen door automatisering meer ruimte krijgen om zich te concentreren op complexere taken. 

Ter Steege: “De Nederlandse Metaal Dagen wil maakbedrijven activeren om eenvoudige maar tijdsintensieve processen in kaart te brengen. Op deze manier leren ze hoeveel tijd er bespaard kan worden door processen efficiënter in te richten door middel van bijvoorbeeld een vorm van automatisering. Zelfrijdende voertuigen zijn een waardevolle aanvulling op elke slimme productieomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan meer efficiëntie, verbeterde veiligheid, een hogere productiviteit en een onbemande en autonome productie en zijn daarom een must bij Smart Manufacturing.”Ouder Nieuws