Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - Rhenus

Rhenus

Een automatisch bijvulsysteem voor KSM dat u zo terugverdient!

De Fluid Fill Matic is een betaalbaar, automatisch bijvulsysteem voor uw koelsmeermiddelen (KSM), dat voor veel efficiëntieverbetering zorgt. Het systeem van Nederlandse bodem is door zijn lage kostprijs, hoge kwaliteit én efficiëntie snel terug te verdienen.

Constante kwaliteit en optimale prestaties

Koelsmeermiddel is een kostbaar product, maar wordt niet altijd op de juiste manier gebruikt, waardoor problemen ontstaan als rook- en stankontwikkeling. De Fluid Fill Matic garandeert de constante kwaliteit van uw koelsmeermiddel en is daarmee ideaal voor 24/7-productie. Uw concentraties blijven automatisch op peil, waardoor uw KSM optimaal blijft presteren.

Een blik op de toekomst

Toen wij nadachten over de toekomst van koelsmeermiddelen kwamen we tot de conclusie dat we een nieuw product moesten ontwikkelen. Aan de ene kant zien we een toenemende prestatiedruk op het koelsmeermiddel, maar de stoffen die het vroeger langer goed hielden, zoals formaldehyde, die gaan eruit. ‘Hoe ga je met die ontwikkelingen om?’, is dan de vraag. In dat proces namen we mee dat de kennis die je nodig hebt om koelsmeermiddelen optimaal tot hun recht te laten komen steeds verder van de opleidingen af staat. Uiteindelijk werd het product dat we ontwikkelden niet alleen een product, maar ook een dienst.

Oil as a Service

We ontwikkelden samen met onze partner Gibas Tools een betaalbaar automatisch bijvulsysteem: de Fluid Fill Matic. Maar we beseften ook dat goede, structurele dienstverlening van hoog niveau het antwoord zou zijn op de uitdagingen van het heden en de toekomst. Daarom ontwikkelden we Oil As A Service, ons onderhoudsconcept. Door constant te meten, automatisch bij te vullen en de volumes in de reservoirs maximaal te houden, blijven koelsmeermiddelen langer goed en wordt de volle potentie eruit gehaald. Zo kun je veel langer blijven draaien zonder allerlei problemen.

Resultaten

De eerste resultaten van het nieuwe concept zijn veelbelovend. De verwachtingen die we hadden over het effect van de Fluid Fill Matic en Oil As A Service blijken te kloppen. Verschillende van onze klanten merken direct de voordelen. Het werkt gewoon.

Op de Brabantse Metaaldagen staan wij met onze Fluid Fill Matic. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht met vragen over ons Oil as a Service-concept. U bent van harte welkom op stand nummer E082.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Marcel Gros of één van onze medewerkers op 0318 59 61 80, mail naar info@rhenuslub.nl of kijk op www.fluidfillmatic.nlOuder Nieuws