Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - Smart Manufacturing geeft reshoring kans op succes

Smart Manufacturing geeft reshoring kans op succes

Reshoring en nearshoring staan al enkele jaren op de agenda van veel bedrijven. In eerste instantie werd dit gevoed door de handelsoorlogen tussen onder andere China en de Verenigde Staten, maar het afgelopen jaar werd door de corona-pandemie nog pijnlijker duidelijk hoe fragiel de internationale toeleveringsketens zijn. Met de recente blokkade in het Suezkanaal, dreigende materiaaltekorten en stijgende logistieke kosten, toont eens te meer aan dat het hoog tijd wordt om de productie dichter bij huis te zoeken. Om te kunnen concurreren met lagelonenlanden moet de arbeidsproductiviteit en het rendement omhoog. De Nederlandse Metaaldagen laten van 15 t/m 17 september zien hoe maakbedrijven dat met behulp van Smart Manufacturing kunnen realiseren.

Wat de afgelopen maanden heel duidelijk is geworden, is dat er een enorme kans ligt voor de Nederlandse maakindustrie. Veel Nederlandse maakbedrijven en toeleveranciers hebben het afgelopen jaar orders binnengekregen voor werk dat voor de coronapandemie werd uitbesteed aan lagelonenlanden. Door de wereldwijde verstoringen in de productie- en logistieke ketens hebben bedrijven nu ervaren wat het betekent als fabrieken in een regio een periode stil staan of als intercontinentale ketens verstoord worden. Dit heeft het thema reshoring en nearshoring nu echt op de kaart gezet. “De wereld is in een jaar enorm veranderd. Voor de Nederlandse maakindustrie, die qua automatisering toch al heel flexibel is ingericht, biedt reshoring enorme kansen. Maar om ook na de coronacrisis te kunnen blijven concurreren met lagelonenlanden, zal de arbeidsproductiviteit omhoog moeten. Hiervoor zal de maakindustrie slimmer moeten gaan produceren en dat betekent investeren in Smart Manufacturing”, vertelt Jeroen ter Steege, Event Director van de Nederlandse Metaaldagen.

Succes maken van reshoring

Hoe groot de trend van reshoring naar aanleiding van de huidige situatie daadwerkelijk gaat worden moet nog duidelijk worden. Hoewel de technologische ontwikkeling op het gebied van automatisering en robotisering de laatste jaren al sterk heeft bijgedragen aan de slagingskans voor het terughalen van de productie, is het aantal bedrijven dat al een definitief besluit tot reshoring genomen heeft nog beperkt. De kans om van reshoring een succes te maken is afhankelijk van veel factoren. De voornaamste reden voor bedrijven om te gaan ‘offshoren’ is kostprijs. Door het inzetten van nieuwe productietechnologieën in het kader van Smart Manufacturing, zoals automatisering, robotisering, digitalisering en procesbeheersing, kan het rendement omhoog en de kostprijs omlaag. Hierdoor wordt het concurreren met lagelonenlanden puur op kostprijs al heel goed mogelijk. Daarbovenop komen dan nog de voordelen van lokaal produceren. Denk aan korte levertijden, beheersing van kwaliteit, kortere ‘time to market’ en duurzaamheid.

Bedrijfsbrede aanpak

Het succes van reshoring is grotendeels technologie gedreven, maar niet alleen een kwestie van investeren in hardware. Het vraagt om een bedrijfsbrede aanpak om alle processen, van werkvoorbereiding tot aan de logistiek, optimaal in te richten en te stroomlijnen, zodat doorlooptijden verkort kunnen worden. Bedrijven die manieren zoeken om slimmer te produceren, kunnen tijdens de Nederlandse Metaaldagen hun hart ophalen. Exposanten zullen tijdens de beurs in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch een uitgebreid aanbod oplossingen presenteren om Smart Manufacturing vorm te geven: van automatisering tot aan ICT-systemen.Ouder Nieuws