Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - Smart manufacturing biedt antwoord op kwetsbare mondiale ketens

Smart manufacturing biedt antwoord op kwetsbare mondiale ketens

Zijn kwetsbare mondiale ketens nog wel gewenst?

Mondiale toeleveringsketens en hun onderlinge afhankelijkheid bleken behoorlijk fragiel sinds de uitbraak van Covid-19. Veel toeleveranciers, productiebedrijven en OEM’ers moesten hun fabrieken sluiten door een tekort aan basismaterialen en inkoopdelen. Daarnaast ontstond er al snel een schaarste aan allerlei noodzakelijke producten die al lang niet meer op Nederlandse of Europese bodem worden geproduceerd. Denk bijvoorbeeld mondkapjes en andere medische hulpmiddelen. Hoewel de ketens nu langzamerhand herstellen, is het de vraag of de Nederlandse economie en maakindustrie nog wel gebaat zijn bij mondiale toeleveringsketens. Of kunnen we beter het werk met Smart Factories en flexibele digitale ketens dichter bij huis halen?

De coronatijd zorgt niet alleen voor nadelen, maar het biedt ook nieuwe kansen en inzichten voor de Nederlandse industrie. Met geautomatiseerde, flexibele Smart Factories in combinatie met een hoge digitaliseringsgraad, waarbij ketenpartners digitaal gekoppeld zijn, kan de Nederlandse industrie haar leidende positie in de wereld behouden en is het beter bestand tegen mondiale crisissen en concurrentie vanuit lagelonenlanden. “Het is cruciaal dat de maakindustrie op korte termijn gaat innoveren en investeren in Smart Industry oplossingen. “Je ziet nu hoe afhankelijk bedrijven zijn van een internationale supply chain die tekortkomt in robuustheid en flexibiliteit. Alleen door slimmer te werken met de inzet van nieuwe technologieën is het mogelijk om de wendbaarheid, flexibiliteit en productiviteit te vergroten. Hoe maakbedrijven dat kunnen doen laten we van 15 t/ m 17 september 2021 zien tijdens de Nederlandse Metaaldagen. Hier kan iedereen zich laten informeren over de mogelijkheden en toepassingen van Smart Manufacturing”, vertelt Jeroen ter Steege, Event Director van de Nederlandse Metaaldagen.

Korte termijn

Een belangrijk doel van Smart Manufacturing is om flexibeler te kunnen reageren op veranderende vragen vanuit de markt. Dat betekent dat het steeds belangrijker wordt om kosteneffectief kleine series snel te kunnen produceren en ketens digitaal met elkaar te verbinden. Met de hedendaagse technologie is dat al op korte termijn te realiseren. Denk aan de mogelijkheden van automatisering en robotisering. Tevens kunnen maakbedrijven starten met het digitaliseren van (kern)processen. Denk daarbij aan de orderfase, de werkvoorbereiding en de productiefase. En natuurlijk mag Additive Manufacturing (AM) niet ontbreken. De afgelopen maanden heeft AM veelvuldig laat zien hoe de productietechniek ingezet kan worden om lokaal te produceren.

Naast kortere doorlooptijden, fout-reductie en kwaliteitsverbetering geven digitalisering de mogelijkheid nieuwe verdienmodellen op te zetten, innovatieve producten te ontwikkelen en nieuwe servicemodellen te introduceren. Op de lange termijn zullen productiebedrijven evalueren naar vrijwel autonome fabrieken die met datatechnologie, kunstmatige intelligentie en uitgebreide simulatie de maakindustrie drastisch zal veranderen: zorg dat u de boot niet mist.Ouder Nieuws