Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - Zo ziet het ideale platform voor de maakindustrie er in een demand network uit

Zo ziet het ideale platform voor de maakindustrie er in een demand network uit

De maakindustrie beweegt de komende jaren van supply chains naar een heel andere vorm van samenwerken: een demand network. Welke rol gaan online platformen daarin vervullen? In dit artikel delen we onze visie op het ideale platform voor de maakindustrie en schetsen we hoe we daar met de Quotation Factory naartoe groeien.

 

Een demand network

De transformatie naar een demand network leidt ertoe dat partijen op een heel dynamische manier met elkaar gaan samenwerken. Daarnaast stelt deze ontwikkeling metaalbewerkers in staat om samen met hun klanten veel korter op de bal te spelen. Deze dynamischere samenwerking is mogelijk doordat metaalbewerkers eventuele productieproblemen real time kunnen opvangen door delen van het werk uit te besteden aan andere partijen — en dat zonder gedoe rond contracten en ellenlange offerteprocedures. 


Wat het demand network óók gaat faciliteren, is dat metaalbewerkers signalen krijgen zodra er binnen hun klantenkring behoefte ontstaat. Als metaalbewerker kun je meteen reageren en via digitale berichten aangeven wat de mogelijke kosten, maakbaarheidsproblemen en levermogelijkheden zijn. Hierdoor verloopt de samenwerking veel efficiënter, vermijd je allerlei gedoe en dat resulteert in een gigantische kostenbesparing. 


En misschien nog wel belangrijker: met elkaar samenwerken wordt op deze manier alleen maar leuker. De vraag is dan ook welke rol B2B-platformen en zelfbedieningsportalen nog vervullen als deze nieuwe samenwerkingsvorm uitgroeit tot de norm. 


Digitale vindbaarheid, nu en in de toekomst

De eerste verandering is dat je straks als metaalbewerker binnen het netwerk op een heel andere manier vindbaar bent. Niet langer via zoekmachines zoals Google, maar op basis van een platform zoals de Quotation Factory, dat diepgaande kennis heeft van wat jij als metaalbewerker kan en wil aanbieden: capabilities en competencies. 


Een platform zoals de Quotation Factory beschikt over alle kennis van bewerkingen die metaalbewerkers uitvoeren, de materiaalsoorten die ze verwerken, de nauwkeurigheid waarmee ze werken (toleranties) en de samenwerkingsverbanden die ze hebben met andere partijen. Daardoor groeit het platform van de Quotation Factory uit tot een real time matchmakingdienst die de kernfunctionaliteit biedt om een demand network tot stand te brengen. 


Nog dieper de keten in: de voordelen

Ook dieper de keten in biedt deze nieuwe samenwerkingsvorm veel nieuwe mogelijkheden. Zo krijgen leveranciers van ruwe materialen inzicht in wat ze in de nabije toekomst moeten leveren. Daardoor kunnen deze partijen de voorraden in de keten tijdig aanvullen en waar gewenst steeds meer just in time leveren. 


Het demand network van de toekomst maakt ook vroegtijdige validatie van de toepassing van bepaalde inserts mogelijk. Leveranciers van inserts gaan magazijnoplossingen leveren op de werkvloer van metaalbewerkers — just in time met wat er voor de komende orders nodig is.


Wat de rol van de Quotation Factory hierbij is? Ons platform herkent koopdelen vanuit de verwerkte CAD-bestanden. Nu al is de Quotation Factory in staat om boutjes, moertjes, inserts en scharnieren te herkennen en te koppelen aan artikelen. Daarmee is bovenstaand scenario veel dichterbij dan de meeste mensen in de metaalbewerkingsindustrie wellicht denken. 

Verzekerde levering — zélfs bij uitval

Het is een van de grootste zorgen van metaalbewerkers: machines die uitvallen. Als dat gebeurt zijn afgesproken leverdata niet meer te halen en ontstaat er algauw een harmonica-effect: de leverdata en -tijden van alle orders in de toekomst komen onder druk te staan.


Een demand network biedt uitkomst. De matchmaking service vindt real time andere leveranciers die op basis van hun capabilities en beschikbare capaciteit het werk tijdelijk kunnen overnemen. Het uitbesteden van het werk aan de best passende conculega gebeurt vervolgens ook automatisch. Als metaalbewerker kun je je belofte daardoor blijven nakomen. En zodra de uitgevallen machine weer operationeel is, pak je zelf de orders weer op. 


Het platform van de Quotation Factory is medio 2023 al in staat om dit soort geautomatiseerde uitbestedingen van werk te faciliteren.

 

Voordat platformen verdwijnen

Er bestaan platformen en middleware. Een platform brengt vraag en aanbod bij elkaar, terwijl middleware de diensten levert om vergaande ketenintegratie mogelijk te maken. In de nabije toekomst ontstaat er een tussenperiode, waarbij platformen verbonden zijn met middleware. 


In de praktijk ziet dat er als volgt uit: in het demand network ontstaat een aanvraag (demand event) en de middleware pakt die aanvraag op. Leveranciers die aangesloten zijn op deze middleware beantwoorden de aanvraag op deze manier volledig automatisch met offertes, die vervolgens binnen het platform tot een order kunnen leiden. 


De verwachting is dat het nut en de noodzaak van platformen sterk vermindert zodra spelers in het netwerk met hun ERP-systemen of e-procurement software rechtstreeks zijn aangesloten op de middleware. Want dan kunnen partijen in feite direct met elkaar zakendoen — en is de toegevoegde waarde van platformen gedigitaliseerd. 


De Quotation Factory heeft de ambitie om deze scenario’s als koploper in innovatie mogelijk te maken voor en met aangesloten abonnees. Waar het platform nu vooral een offerte-oplossing is, transformeert het in de komende periode naar een oplossing die alle diensten biedt die nodig zijn om de hierboven beschreven middleware te laten werken. Denk aan matchmaking, het interpreteren van technische specificaties en het komen van een aanvraag tot een offerte en een order, inclusief alle kennis van metaalbewerkers en hun competenties. Voor ons is het glashelder: dankzij middleware is het mogelijk om de keten als geheel op een hoger plan te krijgen.


We vertellen je graag meer tijdens de Nederlandse Metaal Dagen 2023Ouder Nieuws