Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - Vergroot de weerbaarheid met digitale tools

Vergroot de weerbaarheid met digitale tools

Als de coronacrisis iets deed dan was het wel het blootleggen van de zwakke schakels in de maakindustrie. Bij veel bedrijven nam de productie af of kwam de productie zelfs volledig tot stilstand door het wegvallen van personeel en een tekort aan grondstoffen en halffabricaten. Hoewel de economie inmiddels weer behoorlijk is aangetrokken en de statistieken sterke groeicijfers laten zien, zijn organisaties zeker gebaat bij het ontwikkelen van meer veerkracht om toekomstige tegenslagen beter het hoofd te kunnen bieden. Met diverse digitale tools, die volledig onder de aandacht gebracht worden tijdens de Nederlandse Metaaldagen, kunnen bedrijven de weerbaarheid vergroten. 

Maakbedrijven kunnen enorm veel informatie uit het productieproces halen. Machines, systemen, onderdelen en gereedschappen vertellen allemaal een verhaal. Om dat verhaal te kunnen horen zijn er oplossingen nodig om te kunnen luisteren. Laten we daar nou sensoren voor hebben. Door elk apparaat in de fabriek uit te rusten met sensoren kan er een enorme schat aan data verzameld worden. Met speciale management- of visualisatiesoftware kan deze data omgezet worden in bruikbare informatie om processen inzichtelijk te maken. Bottlenecks in de productie bijvoorbeeld, kunnen met data uit sensoren worden gedetecteerd. Vervolgens kan daar direct op geanticipeerd worden. Tevens is het mogelijk om met data uit sensoren onderhoud te voorspellen, kunnen productieprocessen geoptimaliseerd worden voor meer output en is de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren. Smart Manufacturing begint dus met het toepassen van sensoren.

 

Video monitoring

Door de coronacrisis hebben bedrijven een sterke digitaliseringsslag gemaakt. Thuiswerken en digitaal vergaderen is de normaalste zaak geworden. Maar daar houdt het niet op. Wat te denken van service op afstand. Diverse machine- en gereedschapleveranciers hebben oplossingen ontwikkeld om met behulp van een videoverbinding op afstand te helpen bij calamiteiten. Met video en data uit het proces, kan een expert op afstand het probleem vaststellen en ondersteunen bij de reparatiehandelingen. Uiteraard is een kwalitatieve videoverbinding essentieel en hiervoor zou een 5g-netwerk een goede oplossing zijn.

 

VR en AR

In het verlengde van service met video monitoring ligt Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR). Deze technologie helpt onervaren werknemers om specialistische werkzaamheden uit te voeren. Bij een tekort aan specialistisch personeel, bijvoorbeeld door ziekte en quarantainemaatregelen, kunnen met behulp van VR en AR complexe werkzaamheden toch uitgevoerd worden. Onder andere bij montage- en onderhoudswerkzaamheden, waarbij de technologie de real-time beelden aanvult met informatie en instructies, kunnen onervaren werknemers het werk verrichten. Hierdoor kan een organisatie heel flexibel anticiperen op het beschikbare personeelsbestand en is het opgewassen tegen onverwachte invloeden van buitenaf. 

 

Sterke visie

“Als we ergens zeker van zijn, dan is het wel dat crisissituaties zich eens in de zoveel tijd voordoen. Met die zekerheid is het dus essentieel dat maakbedrijven hun organisatie en productieprocessen flexibeler en weerbaarder inrichten. Dat kan al met relatief laagdrempelige oplossingen, waaronder diverse digitale tools. Deze worden van 15 t/m 17 september tijdens de Nederlandse Metaaldagen gepresenteerd door de vele exposanten. Om de transitie te maken naar Smart Manufacturing is een sterke visie, gericht op digitalisering, noodzakelijk. De Nederlandse Metaaldagen geven handvatten om die visie vorm te kunnen geven”, vertelt Jeroen ter Steege, Event Director van de Nederlandse Metaaldagen.Ouder Nieuws