Nieuws


De Nederlandse Metaal Dagen - In plaatbewerking gaat het om het verzamelen van “big data”

In plaatbewerking gaat het om het verzamelen van “big data”

Iedereen in de industrie kent wel de buzzwords Smart Manufacturing, Industrie 4.0, Smart Factory, … Maar wat betekenen die nu?
In plaatbewerking gaat het om het verzamelen van “big data” waarbij de machines op slimme wijze aan elkaar worden gekoppeld. De data van de machines en offline worden verzameld in een centrale databank en vormen samen met de real-time feedback van de machines de basis voor het nemen van de juiste beslissingen. 

LVD zag het belang van data-uitwisseling tussen machines en software jaren geleden al in, lang voor het begrip ‘Industrie 4.0’ geïntroduceerd werd. De machinesturingen en software zijn “sociaal”, in die zin dat ze hun informatie (status, prestaties, resultaten)  delen met de centrale databank. Nu plaatbewerking vooral gekenmerkt wordt door kleine series, korte levertermijnen en steeds complexere stukken, zijn deze informatiestromen niet meer weg te denken. Orders combineren om plaatmateriaal efficiënter te gebruiken en de interne logistiek te verbeteren is een must. Om Industrie 4.0 bij klanten te implementeren, analyseert LVD eerst de actieve bedrijfsprocessen en kijkt hoe QRM (Quick Response Manufacturing) in deze omgeving kan toegepast worden om de doorlooptijd te reduceren, voorraden te verminderen en sneller te leveren. De producten die LVD hiervoor inzet zijn CADMAN-producten in het kantoor en Touch-producten op de werkvloer.

Jammer genoeg is het niet mogelijk om Industrie 4.0, een Smart Factory of Smart Manufacturing af te halen in de winkel. Industrie 4.0 vraagt om een andere manier van denken en de ambitie om er voluit voor te gaan. Hoe groot een bedrijf is, maakt niet veel uit, Industrie 4.0 biedt altijd toegevoegde waarde en vermindert stress op de werkvloer. 

De tijd dat de operator op de machine tokkelt, maakt hij geen producten en voegt geen waarde toe voor uw eindklant. Door processen te automatiseren verandert zijn rol. De machines en software nemen repetitief werk over en de operator kan ingezet worden in het gebied waar hij sterk in is en op die manier maximale waarde toevoegen.

Een belangrijke eerste stap is de offline CADMAN software introduceren. Hiermee kunt u zowel producten nesten en snijprogramma’s aanmaken in 2D als plooien in 3D. De CADMAN-B plooisoftware is vandaag de krachtigste tool op de markt voor het creëren van plooioplossingen. Importeer een 3D-tekening en de software doet de rest: plooigereedschappen voorstellen, de correcte ontvouwing berekenen, de interne radius, de plooisequentie, hoe en waar de operator de gereedschappen op de machine moet zetten… Hierdoor wordt de werkvoorbereiding aan de machine gereduceerd tot nul. 

De tweede stap is de werkplaats beter organiseren met behulp van CADMAN-JOB. Deze real-time tool bekijkt alle opdrachten en gaat deze zelf filteren, bundelen en de verschillende processtappen, voor zowel 2D- als 3D-operaties overzichtelijk aansturen en weergeven.

Een derde stap kan zijn om ook andere operaties aan te sturen met CADMAN-JOB. Door tappen, schuren, lakken en meer in de module te integreren, creëert u één gesloten systeem waarin u elke operatie stap voor stap kunt volgen. Via de CADMAN-JOB-Client krijgt de operator instructies op het 3D-model en kan hij de vooruitgang ingeven. 

De vierde stap is CADMAN-JOB koppelen met een ERP-systeem zodat de informatie automatisch vanuit het centrale ordersysteem aan de werkplaats wordt doorgegeven. Centraal in CADMAN-JOB kunt u de status van alle orders overlopen en worden de productiedata teruggekoppeld naar het ERP-systeem. Een gedetailleerde eindbalans is zeer nuttig om te weten aan welke punten u in de toekomst extra aandacht moet besteden. Door nacalculatie kunt u de verschillen tussen de initiële en finale calculatie in kaart brengen en zal de initiële calculatie voor volgende projecten nauwkeuriger zijn. 

Zo breng u de volledige plaatwerkcel naar een hoger niveau waar informatiestromen volledig digitaal verlopen en beslissingen op data gebaseerd zijn. Hierdoor wint u tijd, voorkomt u fouten en creëert u transparantie binnen uw bedrijf. Ouder Nieuws